Vim+

Unul dintre cele mai importante avantaje ale Vim este faptul că poate fi adaptat propriilor nevoi și preferințe. În mare, putem aduce modificări fie prin editarea fișierului ~/.vimrc fie instalând plugin-uri.

1. Customizări .vimrc

Vim-ul poate încărca mai multe fișiere de configurație.
:scriptnames afișează toate fișierele de configurație încărcate.
Uzual se folosește ~/.vimrc. Pentru config-uri per proiect, la sfârșitul ~/.vimrc trebuie să adăugăm:

set exrc
set secure    # împiedicăm :autocmd_, shell sau write

În urma acestor modificări vim-ul va încărca .vimrc din directorul proiectului. Exemplu de astfel de fișier:

set tabstop=2
set shiftwidth=2
set softtabstop=2
set expandtab
set nosmarttab

set textwidth=80

map gf :CtrlPClearAllCaches :CtrlP features_wip

2. Tasta Space ca Leader

Leader este tasta cu ajutorul căreia putem iniția o secvență de taste. Folosirea tastei Space ca Leader ne permite apăsarea ei cu oricare mână și astfel creștem viteza de execuție a secvenței.

let mapleader = "\<Space>"

Mai jos sunt doar câteva exemple de acțiuni frecvente ce pot fi ușurate prin maparea unor secvențe cu tastea Leader. Pe măsură de identificăm alte acțiuni frecvente e de dorit să le adăugăm o secvență proprie.

Open & Save

Shortcut-uri pentru deschiderea fișierelor folosind plugin-ul CtrlP cât și pentru salvare.

nnoremap <Leader>o :CtrlP<CR>
nnoremap <Leader>w :w<CR>

Copy & paste la system clipboard cu Leader-p and Leader-y

vmap <Leader>y "+y
vmap <Leader>d "+d
nmap <Leader>p "+p
nmap <Leader>P "+P
vmap <Leader>p "+p
vmap <Leader>P "+P

Visual mode cu Leader-Leader

nmap <Leader><Leader> V

3. TODO (plugins, configs, ...)

Surse de inspirație & alte resurse:

Conținutul acestui site reflectă interesele și preferințele autorilor.